27

feb

Sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih

Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2017

 

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje splošno izobraževalnih programov izobraževanja odraslih (v nadaljevanju: programi) v šolskem letu 2016/17 in dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2017.

 

a) Študijski krožki

Sofinancira se izvedba splošnih in bralnih študijskih krožkov, koordiniranih s strani Andragoškega centra Slovenije (v nadaljevanju ACS), izvedenih od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017.

 

b) Programi medgeneracijskega učenja in sodelovanja univerz za tretje življenjsko obdobje

Sofinancira se izvedba programov medgeneracijskega učenja in sodelovanja univerz za tretje življenjsko obdobje, vključenih v mrežo Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, izvedenih od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017.

 

c) Parada učenja – dan učečih se skupnosti

Sofinancira se izvedba dejavnosti Parada učenja, izvedena na dan 17. 5. 2017.

 

d) Koordinacija podizvajalcev in prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja 2017

Sofinancira se Koordinacija TVU 2017, izvedena od 12. 5. do 30. 6. 2017.

 

e) Aktivnosti združenj in društev za izobraževanje odraslih

Sofinancira se izvedba aktivnosti združenj in društev, ki prispevajo k uresničevanju dolgoročnih ciljev Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020, izvedenih od 1. 1. 2017 do 15. 11. 2017.

 

Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni strani Ministrstva:http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/. Dodatne informacije glede javnega razpisa dobite pri Maji Accetto na tel. 01/400-52-99, vsak delovni dan od 10. do 11. ure.

 

Rok za oddajo vlog je 10. 3. 2017.

 

Prijavitelji, ki se prijavljate na več sklopov tega javnega razpisa, oddajte samo eno vlogo.

 

Vlogo  z  vso  zahtevano  dokumentacijo  pošljite  na naslov: Ministrstvo za   izobraževanje, znanost in  šport, Masarykova  16,  1000  Ljubljana.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 9, dne 24. 2. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017009.pdf