13

mar

Spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja z razvojem jezikovnih virov in tehnologij

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV »SPODBUJANJE PROŽNIH IN INOVATIVNIH OBLIK UČENJA Z RAZVOJEM JEZIKOVNIH VIROV IN TEHNOLOGIJ«

(JR-ESS-PROŽNE OBLIKE UČENJA)

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov (operacij) za spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja z razvojem jezikovnih virov in tehnologij, namenjenih učencem osnovnih in/ali dijakom srednjih šol ter njihovim učiteljem v okviru pouka slovenskega jezika s književnostjo.

 

Cilj javnega razpisa je izdelava učnih jezikovnih e-orodij ter priprava in izvedba strategij prožnih oblik učenja (oblikovanje, sprejetje in izvajanje strateškega dokumenta s področja prožnih oblik učenja v vzgojno-izobraževalnih zavodih, izvedba izobraževanj učiteljev za delo z učnimi jezikovnimi e-orodji in pripadajočimi metodami dela ter vključitev učnih jezikovnih e-orodij in inovativnih učnih pristopov v pouk slovenskega jezika s književnostjo) na vzgojno-izobraževalnih zavodih.

 

Na razpisu lahko kandidirajo pravne osebe zasebnega ali javnega prava, ki so ustanovljene kot zasebni ali javni zavod ali ustanova ali kot nevladna organizacija in imajo v ustanovnem aktu ali drugem ustreznem pravnem aktu opredeljeno delovanje na področju izobraževanja in/ali raziskovalne dejavnosti.

 

Prijavitelji lahko prijavijo projekt najmanj v višini 250.000,00 EUR in največ 1.120.000,00 EUR.

 

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 20. april 2017 do 24. ure. 

 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva http://www.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno v glavni pisarni na Ministrstvu za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 14. uro.

 

Za dodatne informacije lahko pokličete Zorana Pistotnika na tel. št. 01/400-79-66 med uradnimi urami (pon. in pet. 9.–12., sre. 9.–12. in 14.–16.) ali pišete na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Uradni list Republike Slovenije, števila 12, z dne 10. 3. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017012.pdf