28

mar

Javni razpis za sofinanciranje programov preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV in drugih spolno prenosljivih okužb

Javni razpis za sofinanciranje programov preprečevanja  in obvladovanja okužbe s HIV in drugih spolno prenosljivih okužb za leta 2017, 2018 in 2019

 

Predmet razpisa so programi preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV in drugih spolno prenosljivih okužb, ki se izvajajo na naslednjih področjih:

1.     Programi preprečevanja HIV in drugih spolno prenosljivih okužb med skupinami z najvišjim tveganjem, preprečevanje diskriminacije in stigmatizacije v povezavi z okužbo s HIV ter opolnomočenje oseb, ki živijo s HIV.

2.     Programi testiranja na okužbo s HIV in druge spolno prenosljive okužbe s svetovanjem in vrstniško podporo v skupnosti za moške, ki imajo spolne odnose z moškimi.

 

Upravičeni prijavitelji programov so nevladne organizacije (NVO) s sedežem v Republiki Sloveniji.

 

Rok za oddajo vlog je 21. 4. 2017.

 

Razpisna dokumentacija (Prijavnica JR HIV 2017-2019) je vlagateljem na voljo v glavni pisarni Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, I. nadstropje, soba št. 22, vsak delovnik med 8. in 12. uro, oziroma na spletnem naslovu http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja_in_prioritete/javno_zdravje/sofinanciranje_programov_in_projektov_na_podrocju_javnega_zdravja.

 

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so v času objave javnega razpisa na voljo po elektronski pošti. Vsa vprašanja oziroma zaprosila za dodatna pojasnila in informacije je potrebno nasloviti pisno na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., najkasneje do 14. 4. 2017.

 

Uradni list Republike Slovenije, števila 14, z dne 24. 3. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017014.pdf