28

mar

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018 (oznaka JOB_2017)

 

Predmet sofinanciranja so operacije celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin.

 

»Celovita energetska prenova« je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.

 

S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 40 % upravičenih stroškov operacije (od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % slovenske udeležbe kohezijske politike), razen če izračun finančne vrzeli izkazuje nižjo stopnjo sofinanciranja.

 

»Vlagatelj« po tem javnem razpisu je lahko občina.

 

Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 18. 4. 2017, drugi rok je 15. 5. 2017, tretji rok je 12. 6. 2017, četrti rok je 18. 9. 2017 in skrajni rok 16. 10. 2017. Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva:

http://www.mzi.gov.si in v Uradnem listu RS objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.

 

Dokumentacija javnega razpisa je na voljo na spletnem naslovu: http://www.mzi.gov.si.

 

Potencialni vlagatelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa na spletno pošto Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..  

 

Uradni list Republike Slovenije, števila 14, z dne 24. 3. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017014.pdf