28

mar

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014–2020 za leto 2017

 

Predmet javnega razpisa so naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa.

 

V skladu s 76. členom Uredbe je upravičenec do podpore:

·       lastnik oziroma zakupnik gozda,

·       pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ni lastnik oziroma zakupnik gozda, če ima v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti registrirano dejavnost pod šifro 02.200 – sečnja oziroma 02.400 – storitev za gozdarstvo,

·       agrarna skupnost v skladu z ZAgrS, katere člani imajo v solastnini oziroma v skupni lastnini gozdno zemljišče.

 

Stopnja javne podpore v okviru te operacije je 40 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

 

Najnižji znesek javne podpore v okviru te operacije je 1.000 EUR na eno vlogo.

 

Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 EUR javne podpore.

 

Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 18. 4. 2017 do vključno 19. 6. 2017 do 24. ure.

 

Informacije o razpisu:

·       INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel.: 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.,

·       INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije,

·       INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

 

Uradni list Republike Slovenije, števila 14, z dne 24. 3. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017014.pdf