04

apr

Sofinanciranje izvajalcev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona

J A V  N I   R A Z P I S
za zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona za leto 2017

 
Predmet javnega razpisa:

je zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona za leto 2017.


Na razpisu se lahko prijavijo:

prostovoljne in neprofitne organizacije ter društva, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje občanov oziroma svojih članov in dobrodelne organizacije, organizacije za samopomoč in invalidske organizacije.

Pisne prijave na originalnih obrazcih se mora poslati najkasneje do vključno 25. aprila 2017 na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona v zaprti ovojnici s pripisom: »Javni razpis za programe socialnega in zdravstvenega varstva za leto 2017 – NE ODPIRAJ«.

 

Prijave morajo biti podane na ustreznih prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jih zainteresirani vlagatelji lahko vsak delovni dan dvignejo v glavni pisarni Občine Gornja Radona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali na spletni strani Občine Gornja Radona: www.gor-radgona.si.


Informiranje zainteresiranih vlagateljev:

Informacije in navodila za sodelovanje na razpisu dobijo zainteresirani vlagatelji na Občini Gornja Radgona, kontaktna oseba: Janja Osojnik, telefon 02/564-38-31, vsak delovni dan v času uradnih ur.

 

Več na: https://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2017040408403306/