18

apr

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – CS 2017

 

Predmet Javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – CS 2017 (v nadaljevanju javni razpis) je dodeljevanje ugodnih posojil občinam (v nadaljevanju vlagateljica/ upravičenka) za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali občine, oziroma se na občine prenesejo takoj po izvedbi projekta.

 

Vlagateljice in upravičenke do ugodnega posojila so vse občine v Republiki Sloveniji.

 

Prijavljeni projekti se lahko nanašajo na področje:

– cestne infrastrukture,

– komunalne in okoljske infrastrukture,

– socialne infrastrukture in športno turistične infrastrukture,

– gospodarskega razvoja,

– informacijske komunikacijske tehnologije.

 

Skupna višina razpisanih ugodnih posojil je 6.000.000,00 EUR.

 

Javni razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 12. 9. 2017. Odpiranje vlog je praviloma vsak torek v tednu.

 

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/obcine, prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure.

 

Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur, v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53.

 

Uradni list Republike Slovenije, števila 18, z dne 14. 4. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017018.pdf