18

apr

Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa

Javni razpis Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa v letu 2017 (P2L 2017)

 

Namen javnega razpisa je spodbuditi rast MSP na področju rabe lesa in uspešen prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih delovnih mest. Poudarek je na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev ter razvoju inovativnih poslovnih modelov na področju rabe lesa. Zasleduje se uvajanje proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo ter povezovanje in izmenjava znanja v gozdno-lesni verigi. Spodbujajo se predvsem ukrepi za učinkovito rabo energije in obnovljivih virov energije ter ukrepi za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.

 

Cilji javnega razpisa so:

– ustvarjanje novih delovnih mest in

– rast novih podjetij, ki so uvedla učinkovito ravnanje z viri (material, voda, poraba energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.), na področju rabe lesa.

 

Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinanciranje najmanj 10 podjetij oziroma projektov, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri ter povečanje števila zaposlenih za najmanj 3 zaposlene, izraženo kot ekvivalent polnega delovnega časa.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki so usmerjena k novim in izboljšanim poslovnim in proizvodnim procesom s ciljem zmanjšanja porabe virov (materiala, vode, energije itd.), ki uvajajo uporabo lesnih ostankov in odpadkov, razvijajo zelene produkte ter delujejo na področju rabe lesa.

 

Rok za predložitev vlog je 16. 5. 2017.

 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani http://www.podjetniskisklad.si/sl/.

 

Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-53, 02/234-12-72 in 02/234-12-64 ali na e-pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Uradni list Republike Slovenije, števila 18, z dne 14. 4. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017018.pdf