18

apr

Javni razpis za sofinanciranje delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov in vpeljavo novih poslovnih procesov s področja dizajn managementa – KCDM 2.0

Javni razpis za sofinanciranje delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov in vpeljavo novih poslovnih procesov s področja dizajn managementa – KCDM 2.0 za obdobje 2017–2019

 

Namen javnega razpisa je:

v podjetjih predstaviti, vpeljati in nadgraditi koncepte dizajn managementa in znamčenja, ki lahko okrepijo uspešnost njihovega delovanja; načrtno razvijati s tem povezane kompetence vodij in zaposlenih; okrepiti uspešnost delovanja in povečati konkurenčnost slovenskih podjetij; ohraniti oziroma povečati število delovnih mest v vključenih podjetjih; spodbuditi izboljšave poslovnih procesov in razvoj novih ali izboljšanih produktov v podjetjih ter izboljšati prepoznavnost slovenskih blagovnih znamk in produktov slovenskega oblikovanja.

 

Cilji javnega razpisa so:

– doseči vsaj 2000 vključitev v usposabljanja,

– doseči vsaj eno izboljšavo poslovnih procesov ter vsaj en nov oziroma izboljšan proizvod ali storitev v vključenem podjetju, v skladu z novimi znanji oziroma prakso,

– pridobiti mednarodna priznanja za nove ali izboljšane produkte slovenskih podjetij.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja 2 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov in vpeljavo novih poslovnih procesov s področja dizajn managementa (KCDM 2.0) v podjetja v obdobju 2017–2019.

 

Upravičeni prijavitelji in partnerji po tem javnem razpisu so pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki so ustanovljene na podlagi zakona, ki ureja:

– gospodarske družbe,

– društva,

– zadruge,

– zavode,

– gospodarske zbornice in

– socialna podjetja.

Upravičeni prijavitelji so tudi fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost.

 

Rok za oddajo vlog je 22. 5. 2017.

 

Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani MGRT

http://www.mgrt.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

 

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Uradni list Republike Slovenije, števila 18, z dne 14. 4. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017018.pdf