24

apr

Javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije programa Šolskih športnih tekmovanj in prireditev

Javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije programa Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2017/2018

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem 2017/2018.

 

Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji:

·       nacionalne panožne športne zveze (to so športne zveze, ki imajo uradne tekmovalne sisteme, v okviru katerih so registrirani športniki uvrščeni v sistem kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez),

·       organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu in zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki bodo na podlagi pooblastila posamezne nacionalne panožne športne zveze strokovno pripravljale, koordinirale in vodile program šolskih športnih tekmovanj za posamezno športno panogo,

·       pri strokovni pripravi in koordinaciji tekmovanj osnovnih šol s prilagojenim programom pa se lahko prijavijo vsi tisti subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 8. členu Zakona o športu.

 

Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa je: 34.000,00 €.

 

Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, najkasneje do 12. 5. 2017. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti do 12. ure (s priporočeno pošiljko) ali do 12. ure oddana na Zavodu za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

 

Celotna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.sportmladih.net in www.zsrs-planica.si. Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na Zavodu za šport RS Planica (Boštjan Vintar, tel. 01/434-23-91 ali 051/648-051, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.), najkasneje dva dni pred potekom roka za oddajo vlog.

 

Uradni list Republike Slovenije, števila 20, z dne 21. 4. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017020.pdf in http://www.zsrs-planica.si/2017/04/24/javni-razpis-za-sofinanciranje-strokovne-priprave-in-koordinacije-programa-solskih-sportnih-tekmovanj-in-prireditev-v-solskem-letu-20172018/.