24

apr

Javni razpis za pred-financiranje projektov

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2017

 

Predmet javnega razpisa za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2017 je dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov upravičencev, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev ter že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju.

 

Skupna višina razpisanih ugodnih posojil je 5.000.000,00 EUR.

 

Cilj razpisa je zagotoviti sredstva za izvedbo projektov sofinanciranih z evropskimi sredstvi in posledično temu spodbujanje enakomernega regionalnega razvoja in razvoja podeželja, ohranjanje enakomernejše poseljenosti, skladnejše razvitosti ter večje zaposljivosti v regijah Republike Slovenije.

 

Javni razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 15. 12. 2017.

 

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi, prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure.

 

Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur, v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53.

 

Uradni list Republike Slovenije, števila 20, z dne 21. 4. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017020.pdf