24

apr

Nepovratne finančne pomoči za izvedbo energetskega pregleda

Javni poziv 47SUB-EPPO17

Nepovratne finančne pomoči malim in srednjim podjetjem

za izvedbo energetskega pregleda

 

Predmet javnega poziva je državna pomoč v obliki nepovratnih sredstev malim in srednjim podjetjem na območju Republike Slovenije za izvedbo energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta v tem podjetju (v nadaljnjem besedilu: energetski pregled).

 

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo energetskega pregleda v malih in srednjih podjetjih, s čimer se podjetje seznani z obstoječim profilom rabe energije, možnostjo uvajanja ciljnega spreminjanja rabe energije, z opredelitvijo in oceno stroškovno učinkovite možnosti

prihranka energije in z možnostjo uporabe sodobnih tehnologij za izboljšanje energijske učinkovitosti ter povečanja osveščenosti zaposlenih, konkurenčnosti podjetja in doseganja okoljskih koristi. Podjetje z energetskim pregledom dobi podlago za oblikovanje strategije na

področju rabe energije v podjetju, podlago za odločitev o investicijah po prioriteti glede na tveganje, vračilno dobo in zahtevnost.

 

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 300.000,00 EUR.

Višina nepovratne finančne pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov izvedbe energetskega pregleda brez DDV.

 

Upravičene osebe po tem javnem pozivu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.

 

Upravičene osebe se lahko prijavijo na javni poziv od objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si.

 

Informacije o javnem pozivu lahko upravičene osebe pridobijo po tel. 01/241-48-20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13. in 14.30.

 

Uradni list Republike Slovenije, števila 20, z dne 21. 4. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017020.pdf