24

apr

1. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

1. javni razpis

za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

 

Predmet javnega razpisa je podpora za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.

 

Upravičenec: skladno s 4. členom uredbe so upravičenci do podpore nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov in izpolnjujejo pogoje za pridobitev podpore po uredbi.

 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 2.000.000,00 €. Skladno s prvim odstavkom 9. člena uredbe se podpora dodeli upravičencu kot enkratna pomoč v obliki nepovratnih sredstev v višini 3000 €/ha kmetijskega zemljišča v zaraščanju oziroma sorazmerno s površino, na kateri je bilo odpravljeno zaraščanje, ki ne sme biti manjša od površine 0,3 ha.

 

Javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Vložitev vloge poteka od 10. 5. 2017 od 9.00 ure do zaprtja javnega razpisa, ki ga na svoji spletni strani objavi ministrstvo. Vloge, vložene pred rokom za vložitev vlog, se zavrže.

 

Informacije o razpisu:

·       INFO točka Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. in

·       INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

 

Uradni list Republike Slovenije, števila 20, z dne 21. 4. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017020.pdf