24

apr

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin

 

Obveščamo vas, da je na voljo »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodni krediti. 

 

Namen kreditov je spodbujanje naložb v lokalno javno infrastrukturo, lokalnih ukrepov učinkovite rabe energije ter lokalne stanovanjske oskrbe za ranljive skupine prebivalstva.

 

Rok za oddajo vlog je do 31. 10. 2020 oz. do porabe sredstev programa.

 

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480.