08

maj

Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja

 

Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za leta 2017, 2018 in 2019

 

Namen javnega razpisa je sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za leta 2017, 2018 in 2019, s ciljem preprečevanja rabe dovoljenih in prepovedanih drog ter nekemičnih zasvojenosti, kroničnih nenalezljivih bolezni in krepitve duševnega zdravja.

 

Predmet razpisa so programi varovanja in krepitve zdravja, ki se izvajajo na naslednjih sklopih in področjih:

  • Sklop 1: Programi preprečevanja rabe, škode in odvisnosti zaradi dovoljenih in prepovedanih drog ter nekemičnih zasvojenosti;
  • Sklop 2: Programi krepitve duševnega zdravja;
  • Sklop 3: Programi opolnomočenja in ozaveščanja na področju kroničnih nenalezljivih bolezni;
  • Sklop 4: Programi sodelovanja mladih za izvajanje Strategije Republike Slovenije za zdravje otrok v povezavi z okoljem 2012–2020.

Poseben poudarek javnega razpisa je na spodbujanju mreženja, sodelovanja in partnerstva med organizacijami ter institucijami, ki delujejo na vsebinskih področjih in so predmet javnega razpisa.

 

Upravičeni prijavitelji do udeležbe na razpisu za sklop 1 in sklop 3 so neprofitne nevladne organizacije (NVO) s sedežem v Republiki Sloveniji.

Upravičeni prijavitelji do udeležbe na razpisu za sklop 2 in sklop 4 so neprofitni javni zavodi in neprofitne nevladne organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji.

 

Rok za oddajo vlog je 26. 5. 2017 do 12. ure.

 

Razpisna dokumentacija (Prijavnica JR 2017/19) je vlagateljem na voljo v glavni pisarni Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, I. nadstropje, soba št. 22, vsak delovnik med 8. in 12. uro oziroma na spletnem naslovu: http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja_in_priorit ete/javno_zdravje/sofinanciranje_programov_in_projektov_na_podrocju_javnega_zdravja

 

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so v času objave javnega razpisa na voljo po elektronski pošti. Vsa vprašanja oziroma zaprosila za dodatna pojasnila in informacije je potrebno nasloviti pisno na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Ministrstvo za zdravje bo organiziralo informativni dan za potencialne prijavitelje. Informativni dan bo potekal v sredo, 10. maja 2017, ob 10. uri v dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana (pritličje).

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 23, z dne 5. 5. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017023.pdf