15

maj

Razpis za sofinanciranje mednarodne dejavnosti v vzgoji in izobraževanju

Razpis za sofinanciranje mednarodne dejavnosti v vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih dejavnosti vrtcev, osnovnih, srednjih, višjih strokovnih in glasbenih šol, dijaških domov ter šol za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji.

 

Kot mednarodna dejavnost v tem razpisu štejejo zlasti:

  • povezovanje organizacij na področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji in v tujini v mreže z namenom spodbujanja ustvarjalnosti in inovativnosti ter novih pristopov k uresničevanju ciljev kurikula;
  • mednarodna srečanja, festivali in seminarji, ki jih vzgojno-izobraževalne organizacije v Sloveniji organizirajo v sodelovanju s tujimi partnerji ali z mednarodno udeležbo in potekajo bodisi v Sloveniji bodisi v drugi državi;
  • projekti izmenjav in partnerstev, za katere financiranje ali sofinanciranje ni predvideno s programom Erasmus .

 

Za sredstva razpisana po tem razpisu lahko kandidirajo pravne osebe s področja vzgoje in izobraževanja – vrtci, osnovne, srednje, višje strokovne in glasbene šole, dijaški domovi ter šole za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, ki so organizirani v javni mreži ali so za izvajanje dejavnosti (so)financirani iz državnega proračuna.

 

Pogoj za prijavo projekta je, da kot partner v projektu sodeluje tuja institucija.

 

V okviru finančnega načrta Zavoda je za leto 2017 na voljo 15.000,00 EUR. Razpisana sredstva bodo dodeljena desetim najbolje ocenjenim projektom pod pogojem, da posamezen projekt dosega najmanj 75 točk.

 

Vloge morajo prispeti v vložišče Zavoda RS za šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana, ne glede na način dostave, najkasneje 26. 5. 2017 do 12. ure.

 

Razpis in razpisna dokumentacija bosta od 12. 5. 2017 do izteka prijavnega roka na voljo na spletni strani ZRSŠ http://www.zrss.si/razpis-sofinanciranje-mednarodne-dejavnosti/.

 

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Zavodu RS za šolstvo pri Almi Ahmetovič, tel. 01/30-05-134 (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.).

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 24, z dne 12. 5. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017024.pdf