06

jun

Javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti

Javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2017

 

Predmet  razpisa  je  izbira  občinskih  investicijskih projektov  –  sofinanciranje  investicij  na  primarni  ravni zdravstvene  dejavnosti  v  Republiki  Sloveniji  za  leto 2017,  ki  bodo  sofinancirani  iz  proračuna  Ministrstva za zdravje ter vključeni v Načrt razvojnih programov za čas trajanja izvedbe izbranega investicijskega projekta.

 

Investicijski  projekti  na  področju  primarne  zdravstvene  dejavnosti  (zdravstveni  domovi,  zdravstvene postaje, zdravstvene ambulante), za katere lahko občina da vlogo za sofinanciranje po tem razpisu, vključujejo naslednje sklope:

  1.  Nakup terminalov za reševalne postaje za uporabo v nujni medicinski pomoči;
  2. Nakup terminalov za reševalne postaje za uporabo v reševalnih vozilih za ne nujne prevoze;
  3. Nakup avtomatskih zunanjih defibrilatorjev – AED z zunanjo omarico.

Nabava AED služi dvema ciljema:

  1. Vzpostavitev mreže javno dostopnih AED v okoljih, kjer lokalna enota NMP identificira potrebo zaradi daljših dostopnih časov.
  2. Opremljanje enot  prvih  posredovalcev,  ki  so v skladu s Pravilnikom o službi NMP vključujejo v sistem NMP.

 

Predmet sofinanciranja sta lahko največ dva defibrilatorja za zunanjo uporabo (vključno z omarico) na zdravstveni dom.

 

Vlagatelj  se  lahko  prijavi  na  katerikoli  posamezni sklop, kombinacijo dveh sklopov ali vse sklope.

 

Okvirna  vrednost  sredstev  za  sofinanciranje  za leto 2017 je 441.583,11 EUR.

 

Vlogo na podlagi razpisa lahko odda občina ali konzorcij občin, ki v navedenem obdobju načrtujejo nakup terminalov za reševalne postaje v zdravstvenem domu, zdravstveni  postaji  ali  zdravstveni  ambulanti,  in/ali  nakup avtomatskih zunanjih defibrilatorjev in izpolnjujejo zakonske pogoje za pridobite dodatnih sredstev do višine kot jih določa Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 96/14).

 

Rok za oddajo vlog je do 16. 6. 2017.

 

Vsa vprašanja za preostale informacije in vprašanja v zvezi z razpisno  dokumentacijo  ali  javno  objavo,  morajo  biti  zahtevana  v  pisni  obliki,  na  elektronski  naslov  Ministrstva  za zdravje Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Odgovori se podajajo v pisni obliki  na  spletni  strani  ministrstva  v  rubriki  »Vprašanja in  odgovori«.  Vsi  objavljeni  odgovori  imajo  status  dopolnitve  razpisne  dokumentacije.  Vprašanja  se  smejo postavljati do vključno 6. 6. 2017.

 

Razpisna  dokumentacija je na voljo na spletni strani http://www.mz.gov.si.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 26, z dne 26. 5. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017026.pdf