06

jun

Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja SEM 2017–2018

Javni razpis

»Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja SEM 2017–2018«

 

Cilj javnega razpisa je zaposlitev 240 pomočnikov vzgojiteljev začetnikov, 101 v vzhodni in 139 v zahodni kohezijski regiji, za obdobje petih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu pomočnika vzgojitelja v vrtcih, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, v  javnoveljavnem  programu  za  predšolske  otroke,

javnoveljavnem prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami ali programu za predšolske otroke zasebnega vrtca s pridobljenim pozitivnim  mnenjem  pristojnega  strokovnega  sveta,  za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.

 

V okviru javnega razpisa bodo izbrani zgoraj navedeni vzgojno-izobraževalni zavodi, ki imajo v skladu s 3.2. točko razpisa izbranega ustreznega kandidata za pomočnika vzgojitelja začetnika in mu vzgojno-izobraževalni zavod zagotavlja možnost ustreznega usposabljanja za pridobitev polne poklicne kvalifikacije.

Posamezni  izbrani  prijavitelj  bo  s  pomočnikom vzgojitelja  začetnikom  sklenil  pogodbo  o  zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu za polni delovni čas za obdobje

  1. od 1. 8. 2017 do 31. 12. 2017 (v nadaljevanju: obdobje A) oziroma
  2. od 1. 1. 2018 do 31. 5. 2018 (v nadaljevanju: obdobje B) oziroma
  3. od 1. 6. 2018 do 31. 10. 2018 (v nadaljevanju: obdobje C).

 

Ciljna skupina javnega razpisa so mladi do vključno 29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe, kot jo predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in drugi predpisi, sprejeti na njegovi podlagi, in imajo manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu.

 

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev za:

  • obdobje A je od objave razpisa do 26. 6. 2017, do 10. ure,
  • obdobje B je od 1. 9. 2017 do 2. 10. 2017, do 10. ure,
  • obdobje C je od 1. 3. 2018 do 3. 4. 2018, do 10. ure.

 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/. Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 27, z dne 2. 6. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017027.pdf