12

jun

Javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev

Javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2017

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2017.

 

Aktivnosti za izvajanje ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev po tem javnem razpisu ne smejo biti začete pred 1. avgustom 2016 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. julija 2017.

 

Vlagatelji so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v javnem razpisu.

 

Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev, v letu 2017 znaša do 30.000 €.

 

Delež sofinanciranja nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo znaša 80 odstotkov skupne neto vrednosti izvedenega nakupa brez vštetega DDV.

 

Najvišji znesek sredstev sofinanciranja nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo v programskem obdobju 2017–2019 znaša pri čebelarjih, ki čebelarijo:

  • z 1 do 20 čebeljimi družinami: 1.000 €;
  • z 21 do 40 čebeljimi družinami: 2.000 €;
  • z 41 do 100 čebeljimi družinami: 4.000 €;
  • s 101 do 249 čebeljimi družinami: 6.000 €;
  • z 250 in več čebeljimi družinami: 8.000 €.

 

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije s pričetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2017.

 

Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15. ure in ob petkih od 7.30 do 14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Razpisna dokumentacija se objavi na spletni strani Ministrstva – http://www.mkgp.gov.si/ in Agencije – http://www.arsktrp.gov.si/.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 29, z dne 9. 6. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017029.pdf