12

jun

Javni razpis za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem

Javni razpis za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem v letu 2017

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem za ukrepa: Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom v letu 2017.

 

Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje sklopa Tehnične pomoči čebelarjem, v letu 2017 znaša do 323.690 €.

Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50 % upravičenih stroškov.

 

Vlagatelji za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko  dejavnost  na  ozemlju  Republike  Slovenije  ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v tem javnem razpisu.

 

Vlagatelji za ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom so fizične osebe, ki začenjajo opravljati čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v tem javnem razpisu.

 

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije s pričetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2017.

 

Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15. ure in ob petkih od 7.30 do 14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Razpisna dokumentacija se objavi na spletni strani Ministrstva – http://www.mkgp.gov.si/ in Agencije – http://www.arsktrp.gov.si/.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 29, z dne 9. 6. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017029.pdf