12

jun

Javni razpis za ukrep Subvencioniranje vzreje čebeljih matic

Javni razpis za ukrep Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2017

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v okviru ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2017.

 

Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2017, znaša do 29.800 €.

 

Vlagatelji za ukrep Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2017 so vzrejevalci, ki so v obdobju od 1. 5. 2015 do 31. 8. 2016 vsaj za 0,1 odstotek povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniških in gospodarskih) čebeljih matic v skladu s predpisom, ki ureja zootehniške standarde za plemensko kranjsko čebelo, in vzrejevalci, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v tem javnem razpisu. Vlagatelj je lahko tudi vzrejevalec čebeljih matic, ki vzdržuje trotovske linije na plemenilni postaji.

 

Vloge se lahko pošlje od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno 21. junija 2017.

 

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Ministrstva http://www.mkgp.gov.si/ in Agencije http://www.arsktrp.gov.si/.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 29, z dne 9. 6. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017029.pdf