26

jun

Sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.

Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.

 

Namen javnega razpisa je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

 

Cilj javnega razpisa je dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence prebivalstva.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja (v nadaljevanju: šolnin) posameznikom za zaključene izobraževalne programe, ki so navedeni v razpisu oziroma za opravljene izpite v Republiki Sloveniji.

 

Do sofinanciranja šolnin so upravičeni posamezniki, ki so pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj. Prednost pri uvrstitvi v sofinanciranje šolnin imajo tisti posamezniki, ki so imeli pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so ob vključitvi v program, za katerega uveljavljajo stroške šolnin, bili stari več kot 45 let.

 

Prijavitelj lahko uveljavlja šolnino za programe iz predmeta javnega razpisa, plačano znotraj obdobja od 1. 1. 2014 do vključno 31. 8. 2018.

 

Posamezni prijavitelj je lahko upravičen do sofinanciranja šolnine do vključno 2.500,00 EUR.

 

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do porabe sredstev, vendar najdlje do 7. 9. 2018.

 

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani sklada http://www.sklad-kadri.si/.

 

Za dodatne informacije in pojasnila o javnem razpisu pišite na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na spletni strani sklada http://www.sklad-kadri.si.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 31, z dne 23. 6. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017031.pdf