04

jul

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 do 2020 (oznaka: JR DO OVE 2017)

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (lesna biomasa, geotermalna in sončna energija), ki so zgrajeni v Republiki Sloveniji. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene za naložbe v nove sisteme DO OVE in mikro sisteme DO OVE. Do finančnih spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ sistem DO OVE ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko omrežje.

 

Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.

Prijavitelj postane upravičenec, ko je z njim podpisana pogodba o sofinanciranju.

Prijavitelj ne more biti podjetje, ki proizvaja naprave, ki so del operacije.

 

Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 7. 6. 2018.

 

Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko prosilci dobijo na spletnih straneh »http://www.energetika-portal.si/javne-objave/«. Potencialni prijavitelji jo lahko naročijo tudi s pisnim zahtevkom po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. in Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. do objave o porabi sredstev.

 

Kontaktni osebi za dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo sta Uroš Habjan in Rafael Zorič. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnima osebama po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. in Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 32, z dne 30. 6. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017032.pdf