31

jul

8. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017

 1. javni razpis za podukrep 4.1

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017

 

Podpora iz podukrepa Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva je v skladu s prvim in tretjim odstavkom 5. člena Uredbe namenjena individualnim in kolektivnim naložbam kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 326 z dne 26. oktobra 2012, str. 47, v nadaljnjem besedilu: Priloga I k Pogodbi), in sicer za:

 • ureditev hlevov in drugih gospodarskih poslopij,
 • ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila,
 • ureditev greznic in čistilnih naprav,
 • nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme,
 • ureditev trajnih nasadov,
 • nakup in postavitev mrež proti toči,
 • ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi,
 • izvedbo agromelioracij,
 • zaščito čebeljih panjev pred medvedi,
 • ureditev cestnih, vodnih oziroma vodovodnih ter energetskih priključkov do javne infrastrukture,
 • ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika, ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba.

 

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 21. avgusta 2017 do vključno 29. novembra 2017 do 24. ure.

 

Informacije o razpisu:

 • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana; Tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.;
 • INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 41, z dne 28. 7. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017041.pdf