08

avg

Javni razpis »Dopolnjevanje SME instrumenta – Faza 2«

Javni razpis »Dopolnjevanje SME instrumenta – Faza 2«

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI operacij tistim mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki so po predložitvi predloga operacije na fazo 2 SME Instrumenta v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije - Obzorje 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Seal of Exellence« (»Pečat odličnosti«), vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje.

 

Do sofinanciranja so upravičene le RRI operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4, razen v področje trajnostnega turizma. Natančna opredelitev sedaj veljavnih področij uporabe je predstavljena v S4, ki je dosegljiva na spletnem naslovu: www.svrk.gov.si.

 

Namen javnega razpisa:

  • spodbujanje naložb podjetij v RRI,
  • prispevati k pospeševanju uvajanja obetavnih tehnoloških in netehnoloških inovacij na trg,
  • prispevati h krepitvi konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja na obstoječih in novih evropskih in globalnih trgih,
  • omogočiti kakovostnim in obetavnim operacijam z doseženo visoko oceno v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije - Obzorje 2020 lažji dostop do drugih virov financiranja.

 

Roki za oddajo vlog so: 29. 9. 2017, 12. 9. 2018 in 12. 9. 2019.

 

Pogoji za kandidiranje so objavljeni v javnem razpisu. Vsi potrebni podatki in navodila, ki omogočajo izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki je objavljena na spletni strani http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.  

 

Dodatne informacije v zvezi s pripravo vloge in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijaviteljem dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 42, z dne 4. 8. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017042.pdf