10

avg

Javno povabilo delodajalcem »DELOVNI PREIZKUS 2017/2018«

Javno povabilo delodajalcem

»DELOVNI PREIZKUS 2017/2018«

 

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb za izvedbo delovnega preizkusa brezposelnih oseb, ki sodijo v ciljno skupino tega povabila, na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu. Izvajalci programa Delovni preizkus so delodajalci. Program se izvaja na konkretnem delovnem mestu, neposredno pri delodajalcu, ki je oddal ponudbo.

 

Delodajalec je dolžan vsaki vključeni osebi zagotoviti mentorja, delovno opremo in primeren prostor. Mentor dnevno spremlja potek delovnega preizkusa vključene osebe in se ji je dolžan posvečati v obsegu, ki je potreben, da bo dosežen namen programa. Minimalni obseg mentorstva za udeleženca delovnega preizkusa znaša 20 ur. En mentor lahko hkrati spremlja delovno aktivnost največ 5 v delovni preizkus vključenih oseb.

 

Delodajalec poda ponudbo z vsebino programa za izvedbo delovnega preizkusa na konkretnem delovnem mestu. V okviru ene ponudbe lahko predlaga preizkus na enem ali več delovnih mestih, na katera se v razpisanem obdobju vključujejo brezposelni iz ciljne skupine povabila.

 

Delodajalec lahko v okviru tega javnega povabila predloži več (zaporednih) ponudb, vendar sme predložiti novo ponudbo šele, ko so vsi delovni preizkusi iz predhodne ponudbe zaključeni in če je izpolnjen pogoj glede deleža zaposlitev po končanih delovnih preizkusih.

 

Namen javnega povabila je izvedba delovnega preizkusa brezposelnih oseb iz ciljne skupine povabila, na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu.

 

Namen programa je brezposelnim omogočiti, da pred zaposlitvijo oziroma pred odločitvijo o nadaljnjih korakih pri izdelavi zaposlitvenega načrta preizkusijo svoja znanja, veščine in spretnosti na konkretnem delovnem mestu. Delodajalci lahko z delovnim preizkusom bodočega sodelavca oziroma sodelavko pred sklenitvijo delovnega razmerja preizkusijo in spoznajo.

 

Povabilo je odprto od objave obvestila o razdelitvi razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 31. 7. 2018 do 13. ure.

 

Delodajalci lahko dobijo dodatne informacije:

 

Dokumentacija je na voljo na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje: www.ess.gov.si (v rubriki Delodajalci/Razpisi za delodajalce). Mogoče jo je dvigniti tudi osebno v glavnih pisarnah območnih služb Zavoda, v času uradnih ur (ob ponedeljkih, torkih in sredah od 8. ure do 12. ure, ob petkih pa od 8. do 13. ure, ter še od 13. do 15. ure ob ponedeljkih in torkih in od 13. do 17. ure ob sredah).

 

Več o javnem povabilu najdete na spletni strani https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/delovni-preizkus-2017-2018.