28

avg

Kreditiranje okoljskih naložb - 59OB17

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 59OB17

 

Predmet poziva je ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije in zajemajo enega ali več spodaj navedenih ukrepov:

 Vgradnja naprav in sistemov za učinkovito ogrevanje in prezračevanje ter pripravo sanitarne tople vode;

 1. Raba obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode;
 2. Sodobne naprave za pridobivanje električne energije;
 3. Zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih stavb;
 4. Gradnja ali nakup nizkoenergijske ali skoraj nič-energijske stanovanjske stavbe;
 5. Nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov;
 6. Nakup okolju prijaznih vozil;
 7. Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda;
 8. Nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva;
 9. Učinkovita raba vodnih virov;
 10. Oskrba s pitno vodo.

 

Do pridobitve kredita so upravičene fizične osebe (občani) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so:

 • lastniki ali solastniki objektov ali njihovih zaključenih delov oziroma imetniki stavbne pravice na nepremičninah, kjer bo naložba izvedena,
 • druge osebe s pisnim soglasjem (dovoljenjem) lastnika.

 

Upravičena oseba se lahko prijavi na poziv od dneva objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Poziv velja do objave zaključka poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do razdelitve razpisanih sredstev.

 

Dokumentacija z obrazci za vlogo je na voljo na spletni strani www.ekosklad.si, lahko pa jo kandidati naročijo pri Eko skladu, j.s., na tel. 01/241-48-20 in jo prejmejo po pošti.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 44, z dne 18. 8. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017044.pdf