04

sep

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018«

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018«

 

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi.

 

Upravičeni stroški so stroški storitev zunanjih izvajalcev (storitve v zvezi z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja) za izvedbo naslednjih ukrepov:

  1. Elektronska izmenjava med partnerji
  2. Digitalizacija nastopov na sejmih
  3. Spletne strani za tuje trge
  4. Spletne trgovine
  5. Produktno-prodajni video
  6. Krepitev kompetenc – usposabljanja.

 

Upravičeni stroški in izdatki bodo morali nastati v obdobju od datuma oddaje vloge do predvidenega zaključka operacije, ki ne sme biti kasnejši od 1. 10. 2018. Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški, nastali od dne oddaje vloge, in izdatki, nastali do datuma zaključka operacije oziroma najkasneje do 1. 10. 2018.

 

Če se bo operacija začela izvajati pred dnem oddaje vloge, ne bo upravičena do sofinanciranja. Vsi dogodki, povezani z izvedbo operacije kot npr. zavezujoče naročilo, podpis/sklenitev pogodbe, predplačila, are, izdaja avansnih računov, ipd, se lahko izvršijo šele po datumu oddaje vloge na predmetni javni razpis.

                                         

Višina sredstev, ki je zagotovljena za leto 2017 in je na razpolago za sofinanciranje vsebine navedene v predmetu javnega razpisa, je 6.720 EUR. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2017

 

Roka za oddajo vlog sta: 2. 10. 2017 in 1. 3. 2018. Vloge je potrebno vložiti na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.

 

Razpisna dokumentacija, ki vsebuje (i) navodila, (ii) besedilo javnega razpisa,  (iii) podrobnejšo predstavitev meril za ocenjevanje vlog, (iv) dokazila in način preverjanja pogojev, (v) obrazce za pripravo vloge in (vi) vzorec pogodbe s prilogami, je na voljo na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si ali na sedežu agencije v času uradnih ur od ponedeljka do petka med 9.00 in 13.00 uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti na osnovi zahteve podane na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., s pripisom »E-POSLOVANJE 2017-2018 - razpisna dokumentacija«. Agencija ni dolžna posredovati razpisne dokumentacije, če iz e-sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa.

 

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 47, z dne 1. 9. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017047.pdf