18

sep

Sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom

Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2015/2016

 

Predmet javnega razpisa je izvedba praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake v poklicnem izobraževanju, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe, in študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju in so se v šolskem oziroma študijskem letu 2015/2016 izobraževali v zadnjem letniku.

 

Namen je zagotovitev boljše usklajenosti in povezanosti sistema poklicnega izobraževanja s potrebami trga dela preko mehanizma spodbud delodajalcem za zagotavljanje učnih mest za dijake srednjega poklicnega izobraževanja in študente višjega strokovnega izobraževanja.

 

Cilj javnega razpisa je uvedba izobraževalnega sistema v srednje poklicne in višje strokovne šole, ki bo bolj prilagojen potrebam trga dela in bo zagotavljal lažji in hitrejši prehod mladih v zaposlitev. Preko nadaljevanja izvajanja uveljavljenih modelov poklicnega izobraževanja v šolah se bo krepilo sodelovanje delodajalcev in socialnih partnerjev v izobraževalnem procesu.

 

Ciljne skupine so dijaki srednjih poklicnih šol in študenti višjih strokovnih šol, delodajalci ter šole.

 

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: šola in delodajalec, za katerega šola pošlje vlogo na javni razpis, nastopata kot so-prijavitelja. Vlogo na javni razpis odda šola, v kateri je bil dijak ali študent vpisan v zaključni letnik v šolskem oziroma študijskem letu 2015/2016.

 

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 13. 10. 2017 do 23:59.

 

Razpisna dokumentacija je do poteka roka za oddajo vlog dostopna na spletnem naslovu sklada http://www.sklad-kadri.si. Lahko pa jo dvignete tudi v vložišču sklada, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur, in sicer v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, ob sredah pa tudi od 14. do 16. ure.

 

Vprašanja se lahko pošljejo tudi na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 20, z dne 15. 9. 2017.

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017050.pdf