25

sep

Priprave in izvedbe aktivnosti evropskega tedna mobilnosti v letu 2018

Javni razpis za sofinanciranje »Priprave in izvedbe aktivnosti evropskega tedna mobilnosti v letu 2018« v okviru porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe

 

Predmet javnega razpisa:

Evropski teden mobilnosti je kampanja, ki se odvija pod okriljem Evropske komisije vsako leto med 16. in 22. septembrom. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projekta občine v zvezi s pripravo in izvedbo aktivnosti ozaveščanja in promocije v okviru Evropskega tedna mobilnosti v letu 2018 (v nadaljevanju ETM 2018).

Javni razpis je namenjen za izvedbo naslednjih treh vrst aktivnosti: A – »PARK (irni) dan«, B – »Pešbus« in C – »Vključevanje lokalnega gospodarstva v promocijske aktivnosti ETM«.

 

Na javni razpis se lahko prijavijo posamezne občine v Republiki Sloveniji. Prijavljen projekt mora potekati v času ETM 2018 v tednu od 16. 9.–22. 9. 2018 in biti skladen z namenom, ciljem in predmetom javnega razpisa. Opis sofinanciranih aktivnosti, minimalne zahteve in višina sofinanciranja so določena v poglavju II »Katalog aktivnosti«, delež sofinanciranja je določen v točki 9. poglavja I »Javni razpis«. Financirajo se upravičeni stroški od dneva sklenitve pogodbe o sofinanciranju do datuma zaključka projekta oziroma najkasneje do 30. 9. 2018.

 

Predvidena sredstva za vse razpisane aktivnosti znašajo 236.643,00 EUR.

 

Rok za prejem vloge na javni razpis je do 7. 11. 2017 do 12. ure. Vloga se šteje za pravočasno, če prispe v Glavno pisarno Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, ne glede na način prenosa, do te ure.

 

Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja javnega razpisa na voljo na spletnem naslovu www.mop.gov.si v rubriki javne objave.

 

Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko vlagatelji dobijo na pisna vprašanja, posredovana na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Sofinancer bo vse ključne informacije objavil na svoji spletni strani, pri objavi razpisa.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 52, z dne 22. 9. 2017.

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017052.pdf