02

okt

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017)

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam za sofinanciranje operacij, ki predstavljajo investicije v:

 • infrastrukturo za pešce,
 • infrastrukturo za kolesarje,
 • avtobusna postajališča,

 

V okviru investicij v infrastrukturo za pešce bodo sofinancirani ukrepi:

 • gradnje in/ali rekonstrukcije pločnikov in ostalih peš povezav,
 • vzpostavitve prehodov za pešce in rekonstrukcije križišč ter
 • vzpostavitve skupnega prometnega prostora kot eksperimentalne prometne ureditve skladno s tretjim odstavkom 27. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP, Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo in 68/16).

 

V okviru investicij v infrastrukturo za kolesarje bodo sofinancirani ukrepi:

 • gradnje in/ali rekonstrukcije kolesarskih povezav,
 • postavitev parkirišč za kolesa ter
 • sistem izposoje javnih koles.

 

V okviru investicij v postajališča JPP bodo sofinancirani ukrepi:

 • gradnje in/ali rekonstrukcije postajališč JPP.

 

S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 80 % upravičenih stroškov operacije glede na omejitve tega javnega razpisa. Sredstva lastne udeležbe v višini 20 % ali več upravičenih stroškov in neupravičenih stroškov ter morebitne stroške primanjkljaja mora zagotavljati upravičenec.

 

Posredniški organ bo sredstva dodeljeval v treh rokih za oddajo vlog.

 • prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je četrtek, 23. 11. 2017,
 • drugi rok za oddajo vlog je torek, 6. 3. 2018,
 • morebitni tretji rok za oddajo dodatnih vlog je torek, 5. 6. 2018.

 

Do sodelovanja na javnem razpisu so upravičene le občine, ki imajo izdelano celostno prometno strategijo skladno z nacionalnimi smernicami in imajo na svojem ozemlju najmanj eno mestno območje.

 

Posamezna občina, ki izpolnjuje v prejšnjem odstavku navedena pogoja, ima v 1. in 2. roku za oddajo vlog določeno višino razpoložljivih zagotovljenih sredstev. Morebitna nerazporejena sredstva v 1. in 2. roku bodo v 3. roku dodeljena med najvišje ocenjene v tretjem roku predložene vloge.

 

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov je za vse upravičene stroške od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2020. Izjema so stroški in izdatki za izdelavo projektne dokumentacije, za katerega je obdobje upravičenosti od 1. 1. 2017. Priprava investicijske dokumentacije ni upravičena do sofinanciranja v okviru tega javnega razpisa.

 

Razpisna dokumentacija v slovenskem jeziku je vsem prijaviteljem dostopna na: http://www.mzi.gov.si.

 

Kontaktna oseba za javni razpis je Gregor Steklačič.

 

Odgovori na vprašanja, ki se bodo neposredno nanašala na ta javni razpis, bodo objavljena na spletni strani MZI. Odgovorjena bodo le tista vprašanja, ki bodo poslana pisno na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., z obvezno oznako, JR-TM_1/2017, najkasneje do 10 dni pred posameznim rokom za oddajo vlog, do 12. ure. Zadnji odgovori na vprašanja bodo objavljeni 5 dni pred posameznim rokom za oddajo vlog do 15. ure. Objavljena vprašanja in odgovori veljajo kot dopolnitev razpisne dokumentacije.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 54, z dne 29. 9. 2017.

Več na: www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017054.pdf