02

okt

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2017

 

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.

 

Cilj operacije je ureditev gozdne infrastrukture z namenom trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.

 

V skladu s 67. členom Uredbe je upravičenec do podpore iz te operacije:

  • lastnik gozda, v katerem se izvede naložba v gozdno infrastrukturo,
  • lastnik gozda, ki ima pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč, na katerih se izvede naložba v gozdno infrastrukturo,
  • agrarna skupnost v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15; v nadaljnjem besedilu: ZAgrS), če se naložba v gozdno infrastrukturo izvede na zemljiščih, ki so v solastnini oziroma v skupni lastnini članov agrarnih skupnosti.

 

Če je upravičenec občina ali združenje občin, mora biti ureditev gozdne infrastrukture del občinskega načrta razvojnih programov.

 

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 3.000.000 EUR.

 

Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 23. 10. 2017 do vključno 10. 1. 2018 do 24. ure.

 

Informacije o razpisu:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. št. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.,
  • INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS),
  • INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 54, z dne 29. 9. 2017.

Več na: www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017054.pdf