09

okt

Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo

JAVNI RAZPIS

Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2018–2019 (P2R)

 

Namen javnega razpisa je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo. S podporo se izboljša poslovanje in izvedba razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oziroma tujih trgih. Zasledujeta se razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zagona podjetij, priprave in lansiranja tržnih produktov na trg novoustanovljenih podjetij, delujočih na problemskih področjih z visoko brezposelnostjo.

 

Cilji javnega razpisa so:

  • zmanjšanje razvojnega zaostanka v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo,
  • zagon novih podjetij,
  • nova delovna mesta in zaposlovanje.

 

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja registrirana v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi. Na razpis se lahko prijavijo tudi socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11 in 90/14 – ZDU-1I), pri čemer je bila prva registracija pred preoblikovanjem v socialno podjetje opravljena od 24. 8. 2016 do 20. 10. 2017.

 

Vlagatelji (po odobritvi sofinanciranja: upravičenci) po tem javnem razpisu so podjetja, ki imajo sedež podjetja, kjer se bo izvajala tudi aktivnost operacije v celoti, na enem izmed problemskih območij z visoko brezposelnostjo (občina Apače, Gornja Radgona, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici, idr.).

 

Rok za oddajo vlog je 7. 11. 2017.

 

Vsi potrebni podatki in navodila ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so objavljeni na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi.

 

Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-53, 02/234-12-72 in 02/234-12-64 ali na e-pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 55, z dne 6. 10. 2017.

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017055.pdf