17

okt

Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev s strani Občine Gornja Radgona v letu 2017 – drugi del

Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev s strani Občine Gornja Radgona v letu 2017 – drugi del

 

Predmet razpisa:

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju javnih prireditev s strani Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona št. 3/2015) je predmet razpisa sofinanciranje aktivnosti, ki se izvajajo kot zaključeni enkratni dogodki, namenjeni širši javnosti, na katerih sodelujejo različni kulturni, športni, turistični in drugi akterji, ki izvajajo:

  • kulturne aktivnosti (koncerte, predstave, razstave, proslave, okrogle mize in druge prireditve, ki prispevajo k obogatitvi dejavnosti na lokalni in širši ravni),
  • športno-rekreativne aktivnosti,
  • aktivnosti, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo občine (festivali, sejmi, karnevali, ipd.),
  • druge aktivnosti, ki pripomorejo k obogatitvi družbenega, socialnega in medgeneracijskega druženja in udejstvovanja.

 

Sredstva dodeljena na podlagi tega pravilnika, niso namenjena aktivnostim političnih strank ter komercialnim in profitnim organizacijam.

 

Predmet javnega razpisa (drugi del) je sofinanciranje aktivnosti, ki so izvedene v obdobju od vključno meseca maja do konca oktobra 2017. Sredstva za investicije niso predmet tega javnega razpisa.

 

Upravičenci, ki lahko pridobijo sredstva za sofinanc. aktivnosti po tem javnem razpisu, so:

  • fizične osebe z registrirano dejavnostjo in s sedežem v Občini Gornja Radgona,
  • pravne osebe s sedežem v Občini Gornja Radgona,
  • pravne osebe, ki nimajo sedeža v Občini Gornja Radgona, izvedejo pa aktivnost v Občini Gornja Radgona ali izven, le v kolikor je aktivnost večjega in širšega pomena (regijskega ali državnega).

 

Vloge z vso potrebno dokumentacijo lahko prijavitelji oddajo osebno ali pošljejo po pošti do vključno torka, 7. 11. 2017.

 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni stani Občine Gornja Radgona: www.gor-radgona.si in vsak delovni dan v glavni pisarni Občinske uprave Občine Gornja Radgona (soba št. 25/I).

 

Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo pri Majdi Ferenc na tel. št. 02 564 38 35 ali preko e-pošte: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..