23

okt

Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi

Obvestilo o objavi

Javnega razpisa za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

 

Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo.

 

Predmet razpisa so delovne štipendije, namenjene fizičnim osebam s statusom samozaposlenega v kulturi, vpisanim v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo, ki v letu 2018 niso starejše od 35 let (upošteva se letnica rojstva 1984).

 

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, znaša 159.000,00 evrov.

 

Razpis bo trajal od 20. 10. 2017 do 20. 11. 2017.

 

Besedilo javnega razpisa bo dne 20. 10. 2017 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 58, z dne 20. 10. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017058.pdf