23

okt

Javni razpis za izbor večletnih kulturnih projektov na področju umetnosti

Obvestilo o objavi

Javnega razpisa za izbor večletnih kulturnih projektov na področju umetnosti, ki jih bo v letih 2018–2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka razpisa JPR-VP-18-21

 

Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni razpis za izbor večletnih kulturnih projektov na področju umetnosti, ki jih bo v letih 2018–2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka razpisa JPR-VP-18-21.

 

Predmet razpisa je sofinanciranje štiriletnih kulturnih projektov na področjih uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih in intermedijskih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v obdobju od 2018 do 2021, ter sofinanciranje dvoletnih kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v obdobju od 2018 do 2019.

 

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa na področju štiriletni projekti, znaša na letni ravni 1.066.000,00 EUR, na področju dvoletni projekti pa 100.000 EUR na letni ravni.

 

Razpis bo trajal od 20. 10. do 20. 11. 2017.

 

Besedilo javnega razpisa bo 20. 10. 2017 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 58, z dne 20. 10. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017058.pdf