06

nov

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2017–2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) – »PRIZ 17-18«

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.

 

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav (kot npr. prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn management ...) in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.0.

 

Upravičenci so podjetja: ki oddajo vlogo na predmetni javni razpis (prijavitelji), ki izpolnjujejo vsa določila predmetnega javnega razpisa in razpisne dokumentacije, za katere se izda sklep o izboru in s katerimi se podpiše pogodbo o sofinanciranju.

 

Prijavitelj je mikro, malo ali srednje veliko podjetje ter je organiziran kot pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organiziran kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga z omejeno odgovornostjo. Prijavitelj je lahko tudi podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici EU s poslovnim naslovom podružnice v Republiki Sloveniji.

 

Intenzivnost pomoči v skladu s shemo državne pomoči je do vključno 50 % upravičenih stroškov.

Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 5.000,00 EUR in ne višja od 20.000,00 EUR.

 

Roki za oddajo vlog so:

  1. rok: 7. 12. 2017,
  2. rok: 22. 2. 2018.

 

Razpisna dokumentacije je je na voljo na spletnem naslovu www.spiritslovenia.si ali na sedežu agencije v času uradnih ur od ponedeljka do petka med 9. in 13. uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti na osnovi zahteve podane na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., s pripisom »Procesne izboljšave 2017/2018 – razpisna dokumentacija«.

 

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Zaprosilo naj bo označeno s »Procesne izboljšave 2017/2018 – vprašanje«.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 59, z dne 27. 10. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017059.pdf