20

nov

Sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih

Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2018

 

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje splošno izobraževalnih programov izobraževanja odraslih (v nadaljevanju programi) v šolskem letu 2017/18 in dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2018.

 

Cilj tega javnega razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, s posebnim poudarkom na nižje izobraženih in drugih ranljivih skupinah.

 

a) Študijski krožki

b) Programi medgeneracijskega učenja in sodelovanja univerz za tretje življenjsko obdobje

c) Parada učenja – dan učečih se skupnosti

d) Koordinacija podizvajalcev in prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja 2017

e) Aktivnosti združenj in društev za izobraževanje odraslih

 

Vlogo z vso zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, najkasneje do 8. 12. 2017.

 

Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni strani Ministrstva: http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/.

 

Dodatne informacije glede javnega razpisa dobite pri Teji Dolgan na tel. 01/400-53-37, vsak delovni dan od 10. do 11. Ure.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 64, z dne 17. 11. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017064.pdf