20

nov

Pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi sredstvi

Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi sredstvi – PFA 2017

 

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil, namenjenih pred-financiranju projektov kmetijskih gospodarstev, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva (v nadaljevanju EU sredstva) iz programskega obdobja 2014–2020 in so prejeli pozitivno odločitev ter že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju.

 

Cilj javnega razpisa je hitrejša in učinkovitejša izvedba projektov.

 

Najnižji znesek posojila znaša 5.000,00 EUR in najvišji 350.000,00 EUR.

 

Vlagatelj lahko odda vlogo od ponedeljka, 18. 12. 2017 dalje, priporočeno po pošti ali osebno na sedežu Sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu Sklada, vloga oddana na delovni dan, do 14. ure. Razpis je odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 4. 2018.

 

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi, prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.

 

Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 64, z dne 17. 11. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017064.pdf