12

dec

2. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017

 1. javni razpis za podukrep 3.1

Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017

 

Predmet javnega razpisa je podpora za pokritje stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi.

 

Upravičene sheme kakovosti oziroma upravičeni proizvodi iz shem kakovosti, za katere se lahko vloži vloga na ta javni razpis, so v skladu s tretjim odstavkom 5. člena Uredbe naslednje:

 • Sheme kakovosti, priznane s predpisi Unije:
 1. zaščitena geografska  označba  (Ptujski  lük  in Slovenski med),
 2. zaščitena označba porekla (Bovški sir, Sir Mohant, Sir Tolminc in Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre),
 3. ekološka pridelava in predelava in
 4. registrirana shema kakovosti za vino:
  • kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom (mirno vino, peneče, biser vino),
  • vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom (mirno vino, peneče, biser vino),
  • vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem;
 • Shema kakovosti, priznana s predpisi, ki urejajo nacionalne sheme kakovosti:
 1. izbrana kakovost (proizvodi: mleko, mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji, perutnina, perutninsko meso, govedo in goveje meso).

 

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 18. 12. 2017 do vključno 26. 1. 2018 do 24. ure.

 

Informacije o razpisu:

 • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. in
 • INFO točke KGZS (Priloga št. 1 razpisne dokumentacije).

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 69, z dne 8. 12. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017069.pdf