04

jan

Sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb

Javni razpis NVO17 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih projektov nevladnih organizacij (NVO) na naslednjih vsebinskih področjih:

  1. ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za prehod v družbo, ki bo z viri gospodarna, zelena in konkurenčno nizkoogljična;
  2. informiranje o koristih blaženja podnebnih sprememb in praktičnih vidikih izvajanja ukrepov;
  3. informiranje glede mednarodnega sporazuma za boj proti podnebnim spremembam;
  4. ozaveščanje, informiranje in izobraževanje za prilagajanje podnebnim spremembam;
  5. učinkovita raba energije in raba obnovljivih virov energije (v stavbah, prometu itd.);
  6. trajnostna mobilnost in zmanjševanje onesnaženosti zraka;
  7. trajnostni razvoj in naložbe v okoljsko infrastrukturo in okolju prijazne tehnologije.

 

Namen javnega razpisa je prispevati k zmanjšanju obremenitev okolja, blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam ter trajnostnemu razvoju družbe s ciljem zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in/ali izboljšanja kakovosti zraka.

 

Rok za oddajo vlog je 22. januar 2018.

 

Brezplačna razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.ekosklad.si v rubriki Razpisi (https://www.ekosklad.si/razpisi).

 

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko  potencialni prijavitelji dobijo na naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., s pripisom »za razpis NVO 2017«. Vprašanja morajo biti na omenjeni naslov poslana do najkasneje 3 dni pred rokom za oddajo vloge.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 72, z dne 15. 12. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017072.pdf