04

jan

Javni poziv 52SUB-JS17 Nepovratne finančne spodbude

Javni poziv 52SUB-JS17 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb v lasti javnega sektorja

 

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti, namenjene temeljnim samoupravnim lokalnim skupnostim za obnovo starejših stavb oziroma delov stavb v lasti občin in ministrstvom za obnovo starejših stavb v lasti Republike Slovenije, ki bodo izvedene na ozemlju Republike Slovenije.

 

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije in povečanje rabe obnovljivih virov energije v starejših stavbah, ki so v lasti občin in Republike Slovenije.

 

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki ob oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) še niso zaključeni:

A – toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu,

B – toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom,

C – toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh,

D – zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni,

E – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,

F – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,

G – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja,

H – vgradnja sprejemnikov sončne energije,

I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah,

J – vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave,

K – optimizacija sistema ogrevanja.

 

Upravičene osebe za kandidiranje in pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu so:

  • občine, ki so investitorke v naložbe, ki bodo izvedene v/na stavbah v lasti občin,
  • ministrstva, ki so investitorji v naložbe, ki bodo izvedene v/na stavbah v lasti Republike Slovenije;

s pisnim soglasjem morebitnih ostalih solastnikov stavbe.

 

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Več informacij na spletni strani www.ekosklad.si.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 75, z dne 22. 12. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017075.pdf