04

jan

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti 60LS17

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti 60LS17

 

Predmet javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe, ki jih izvajajo ali financirajo lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: občine) na območju Republike Slovenije za naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb v naslednje ukrepe:

  1. A) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
  2. B) zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov),
  3. C) gospodarjenje z odpadki,
  4. D) varstvo voda in učinkovita raba vode in
  5. E) odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo.

 

Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 2 milijona EUR.

 

Javni poziv je odprt do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v Uradnem listu RS.

 

Dodatne informacije lahko kandidati pridobijo na Eko skladu, Slovenskem okoljskem javnem skladu, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, tel. 01/241-48-20, telefaks 01/241-48-60 in na spletni strani www.ekosklad.si.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 75, z dne 22. 12. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017075.pdf