04

jan

Sofinanciranje ozaveščevalnih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij

Javni razpis za sofinanciranje ozaveščevalnih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2018

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ozaveščevalnih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v Sloveniji, ki bodo obravnavali naslednja vsebinska področja:

 • Sklop A: Spoštovanje in sprejemanje različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov
 • Sklop B: Prekarno delo mladih
 • Sklop C: Boj proti trgovini z ljudmi
  • Projekti namenjeni ozaveščanju mladostnikov (izvedbo preventivnih aktivnosti za učence tretje triade osnovnih šol (Sklop C1);
  • Projekti namenjeni ozaveščanju mladostnikov (izvedbo preventivnih aktivnosti za srednješolce in mladostnike v različnih skupnostih, vzgojnih zavodih in domovih (Sklop C2)
  • Projekt namenjen ozaveščanju potencialnih žrtev delovnega izkoriščanja in prisilnega dela (Sklop C3)
  • Projekt namenjen ozaveščanju splošne javnosti (Sklop C4)
  • Projekt namenjen beguncem in migrantom (Sklop C5)

 

Upravičeni vlagatelji na vse sklope tega razpisa so tiste organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo enega izmed naslednjih pogojev:

 • so pravne osebe registrirane v skladu z Zakonom o društvih, Zakonom o ustanovah in Zakonom o zavodih (samo zasebni zavodi) ali
 • imajo pridobljen status humanitarne organizacije v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah.

 

Vlagatelj lahko na razpis za sklopa A in B prijavi samo en projekt, za sklop C pa 2 projekta. Vlagatelj lahko prijavi projekt (oziroma projekta za sklop C) samo na en vsebinski sklop. Vlogi za posamezen projekt sklopa C morata biti poslani v ločenih ovojnicah. V primeru, da vlagatelj prijavi več projektov, kot je dovoljeno, bo komisija upoštevala vrstni red prejetja vlog.

 

Posamezen projekt je lahko sofinanciran v višini največ 70% upravičenih stroškov projekta, pri čemer je najvišji znesek sofinanciranja za projekte sklopa A, B in C2 – 7.000 EUR, za projekt sklopa C1 – 8.000 EUR in za projekte sklopa C3, C4 in C5 – 5.000 EUR.

 

Rok za oddajo vlog je torek, 23. januar 2018.

 

Podrobnejše informacije na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017075.pdf.