04

jan

Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

  1. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« za sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).

 

Upravičenci do podpore so LAS ter člani LAS. Kadar so upravičenci tudi člani LAS, mora biti upravičenec tudi LAS.

 

Vnos vlog v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 22. 1. 2018 do vključno4. 2018 do 24. ure

 

Več informacij o razpisu na INFO točki Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana. tel.: 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 80, z dne 29. 12. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017080.pdf.