04

jan

Javni razpis za reprogramiranje investicijskih posojil v sadjarstvu in vinogradništvu

Javni razpis za reprogramiranje investicijskih posojil v sadjarstvu in vinogradništvu – AR 2017

 

Predmet javnega razpisa je reprogramiranje finančnih obveznosti vlagateljev, ki so investirali v sadjarstvo in vinogradništvo in pri katerih je prišlo do nezmožnosti vračanja finančnih obveznosti iz naslova investicijskih posojil zaradi pozebe v letu 2017. Investicijsko posojilo je posojilo za vlaganja v izgradnjo in obnovo sadovnjakov in vinogradov, vključno z nakupom, gradnjo, adaptacijo ali izboljšanjem nepremičnin, nakupom kmetijske mehanizacije, opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, nakupom zemljišč, vendar vse vezano na dejavnost sadjarstva in vinogradništva.

 

Cilj javnega razpisa je ohranjanje dejavnosti sadjarstva in vinogradništva po pozeb.

 

Na razpis se lahko prijavijo kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17), ki opravljajo dejavnost sadjarstva in vinogradništva in so v letu 2017 utrpeli škodo zaradi pozebe v aprilu 2017. Kmetijska gospodarstva so lahko organizirana kot:

  • pravna oseba,
  • samostojni podjetnik posameznik ali
  • kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, tj. kmet,
  • ostale pravne ali fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko in gozdarsko dejavnost.

 

Kmetijska gospodarstva morajo opravljati dejavnost sadjarstva in/ali vinogradništva na območju Republike Slovenije.

 

Najnižji znesek zaprošenega posojila je 50.000,00 EUR, najvišji pa 1.000.000,00 EUR.

 

Roka za oddajo vlog sta 5. 2. 2018 in 30. 3. 2018.

 

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo, prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.

 

Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53 ali pošljejo pisno vprašanje na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 80, z dne 29. 12. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017080.pdf.