08

jan

Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov

Javni razpis »Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-6)«

 

Javni razpis je namenjen spodbujanju izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov, ki povezujejo akademsko sfero in gospodarstvo ter združujejo znanja in kompetence za razvoj novih produktov, storitev in procesov ter za uporabo novih tehnologij na prednostnih področjih S4. S tem prispevajo k uresničevanju ciljev RISS, ki predvideva vzpostavitev okolja, ki bo omogočalo učinkovit prenos znanja iz javno-raziskovalnih organizacij v podjetja.

 

Z javnim razpisom se spodbuja pripravo in izvedbo raziskovalno-razvojnih projektov (operacij), ki bodo izkazovali:

– koncentracijo znanja in kompetenc,

– znanstveno in tehnološko odličnost,

– tržni potencial v globalnih mrežah in verigah vrednosti,

– zavezo in sposobnost vlaganja lastnih sredstev in

– trajnost projektov (tudi po obdobju sofinanciranja).

 

Cilj je podpreti projekte, usmerjene k novim produktom in storitvam z visoko dodano vrednostjo in z izkazanim tržnim potencialom na mednarodni ravni ter posledično večje konkurenčnosti na globalni ravni.

 

Javni razpis predvideva izvedbo večletnih (najmanj 24 mesecev) projektov v trajanju aktivnosti največ do 31. 12. 2021. Minimalna višina sofinanciranja posameznega projekta (operacije) je 1 mio EUR, maksimalna višina pa 2 mio EUR.

 

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 2. 3. 2018 do 12. ure.

 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/.

 

Informacije in celotna razpisna dokumentacija so na voljo na spletnem naslovu ministrstva. Dodatne informacije oziroma vprašanja se posredujejo izključno po elektronski pošti (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.). Odgovore na pogosta vprašanja bo ministrstvo objavilo na omenjenih spletnih straneh.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 1, z dne 5. 1. 2018

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018001.pdf.