17

jan

Sofinanciranje programov na področju zdravja, ki jih izvajajo humanitarne organizacije

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju zdravja, ki jih izvajajo humanitarne organizacije

 

Namen javnega razpisa je sofinanciranje programov neposredne pomoči, ozaveščanja, svetovanja in oskrbe ogroženih, izključenih, ranljivih skupin ter bolnikov z nepogostimi kroničnimi boleznimi s ključnim ciljem: zagotavljanje kvalitetnejšega življenja in zdravja.

 

Predmet razpisa so programi neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe ogroženih, ranljivih skupin ter bolnikov z nepogostimi kroničnimi boleznimi.

 

Sredstva za sofinanciranje programov za leto 2018 v okviru javnega razpisa znašajo 160.000,00 €. Maksimalni zaprošeni znesek, ki ga bo za posamezni program sofinanciralo Ministrstvo za zdravje, je lahko 16.000,00 €.

 

Rok za oddajo vlog je 26. 1. 2018.

 

Razpisna dokumentacija (obrazec PZ 2018) je vlagateljem na voljo na spletnem naslovu http://www.gov.si/mz v rubriki Javni razpisi.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 3, z dne 12. 1. 2018

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018003.pdf.