17

jan

Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav

Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Gornja Radgona v letu 2018

 

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN) velikosti do 50 PE za stanovanjske objekte na območju Občine Gornja Radgona v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Gornja Radgona.

 

Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem razpisu so lastniki (fizične osebe) stanovanjskih objektov v občini. V primeru izgradnje skupne male čistilne naprave za več stanovanjskih objektov, je nosilec investicije (vlagatelj) tisti, na katerega zemljišču bo čistilna naprava zgrajena, investitorji pa medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo.

 

Do sredstev niso upravičene fizične osebe, ki so lastnice stanovanjske ali večstanovanjske stavbe v območju aglomeracij, kjer je že zgrajena ali se gradi javna kanalizacija in čistilne naprave.

 

Višina pomoči za posamezno MKČN znaša 200 €/PE (populacijski ekvivalent). Sofinancira se postavitev ene MKČN na en objekt, kot tudi postavitev ene skupne komunalne čistilne naprave za več objektov.

 

Višina razpisanih sredstev za leto 2018 je 20.000 €.

 

Rok za oddajo vlog je 30. 8. 2018. Če nepovratna sredstva po tem razpisu ne bodo v celoti porabljena, bo določen dodaten rok za oddajo vlog in odpiranje ponudb. Razpis je odprt do porabe sredstev.

 

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Gornja Radgona: http://www.gor-radgona.si in podjetja Komunala Radgona d.o.o.: http://komunala-radgona.si. Zainteresirane stranke jo lahko dvignejo tudi na sedežu podjetja Komunala Radgona d.o.o., Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, vsak delovni dan od 7. do 15. ure.

 

Dodatne informacije se lahko pridobijo po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali na telefonu: 02 / 56 44 800, vsak delovni dan od 7. do 15. ure, pri kontaktnih osebah: Andrej Dimec ali Anton Rožman.

 

Podrobnejše informacije na: https://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2018011615421843/.