22

jan

Sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve

Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2018

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve objektov, oziroma sofinanciranje splošnih in strokovnih izobraževalno-ozaveščevalnih projektov promocije na področjih prostorskega, urbanističnega in krajinskega načrtovanja in oblikovanja, načrtovanja, urejanja in razvoja mest in naselij ter arhitekture in graditve.

 

Razpis je vsebinsko razdeljen na dva sklopa in sicer sklop A in B.

 

Sklop A:

Sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju trajnostnega prostorskega razvoja, prostorskega načrtovanja in urejanja prostora, graditve, zemljiške in stanovanjske politike.

Razpis v okviru sklopa A je namenjen sofinanciranju naslednjih aktivnosti: priprava in izvedba dogodkov kot so razstave, simpoziji, konference, okrogle mize, posveti, delavnice, izobraževanja in druge inovativne aktivnosti.

 

Sklop B:

Sofinanciranje projektov za otroke in mladostnike v Mesecu prostora 2018 (1.–31. oktober 2018) – vzgoja in izobraževanje mladih o prostoru in arhitekturi.

Razpis v okviru sklopa B je namenjen organizaciji izvedbe izobraževalnih in ozaveščevalnih aktivnosti za otroke in mlade v Mesecu prostora 2018. Zahtevane aktivnosti razpisa so izobraževanje, učenje in ozaveščanje otrok in mladih o pomenu prostora kot skupni vrednoti in trajnostnem ravnanju s prostorom, o vsebinah na področju prostorskega, urbanističnega in krajinskega načrtovanja in oblikovanja ter arhitekture in graditve s pristopi, ki ustrezajo starosti populacije, katerim so aktivnosti namenjene.

 

Na javni razpis se lahko prijavijo društva, zavodi, ustanove, zbornice, ki delujejo na območju Republike Slovenije, ki so ustanovljeni in delujejo na področjih navedenih v tem razpisu.

 

Rok za oddajo vlog je 12. 2. 2018 do 12. ure.

 

Prijavitelji lahko zaprosijo za sofinanciranje do 100 % upravičenih stroškov projekta, pri čemer dodeljen znesek za sofinanciranje posameznega projekta ne sme presegati 5.000,00 EUR.

 

Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja javnega razpisa na voljo na spletnem naslovu http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

 

Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko vlagatelji dobijo na pisna vprašanja, posredovana na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 4, z dne 19. 1. 2018

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018004.pdf